خدمات


شرکت فرابری داده‌های کامپیوتر آماده ارائه کلیه خدمات آزمون اعم از طرح، اجرا و تحلیل کلیه فعالیتهای مطابق با منویات صاحب آزمون منطبق با آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه می باشد. بخشی از این خدمات عبارتند از:

 1. امکان ثبت نام دانش آموزان در سایت شرکت به نشانی WWW.FDC.IR
 2. امکان مشاهده نتایج آزمون در سایت فوق
 3. امکان مشاهده پاسخ تشریحی در سایت فوق
 4. امکان ارائه کلیه گزارش ها بر روی CD
 5. امکان ارسال گزارش ها تولید شده به آدرس پست الکترونیکی (Email) صاحب آزمون
 6. امکان طراحی کارنامه خاص جهت آزمون های خاص
 7. امکان تولید کارت ورود به جلسه
 8. امکان تولید برچسب صندلی
 9. امکان ارائه گزارشهای تحلیلی یا کمی جهت موارد خاص
 10. امکان شناسایی و حذف داوطلبان متخلف یا متقلب
 11. امکان تولید تقدیر نامه جهت داوطلبان برتر
دانلود فایل کامل خدمات